โปรแกรม POS ขายหน้าร้าน

สุดยอดโปรแกรม POS หน้าร้าน แบบจ่ายครั้งเดียวจบ ไม่เก็บรายเดือน ดูรายงาน Online ผ่านมือถือได้ สำหรับร้านค้าและร้านอาหาร ไม่จำกัดผู้ใช้และข้อมูลการขาย

ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ งานขายหน้าร้านสำหรับแคชเชียร์และผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ยอดขาย,สต็อกคงเหลือ และกำไรขาดทุนได้ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากร้านค้าสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบริหารร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน 

.

.

จากประเด็นข้างต้น ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น มีบริษัทที่จำหน่ายโปรแกรมขายสินค้า POS นั้นมีหลากหลายให้เลือก ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มสับสน มองไม่ออก ว่าแต่ล่ะโปรแกรมแตกต่างกันอย่างไร โดยบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมแคชเชียร์ ต่างทุ่มเทและพัฒนาให้ระบบ POS ของตนมีความสามารถมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการหาซื้อโปรแกรมร้านค้านี้ ไปใช้ให้ได้มากที่สุด และยังทุ่มงบโฆษณาทำการตลาดอย่างมาก เพื่อนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหาร ที่มีความต้องการใช้โปรแกรม POS สำหรับร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามเทคโนโลยี่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

.

ในปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านโชห่วย ร้านขายของชำ กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรอคอย การลดราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น และ นิยมการไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าโชห่วย เพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้าที่ถูกกว่าร้านขายของชำ พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไรและเป็นการทำลายผู้ค้าร้านโชห่วยที่ดำเนินธุรกิจเดิมในตลาด 

.

ธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ร้านโชห่วยจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจการค้าปลีกจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการค้าปลีก คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก รวมถึงการจัดทำผังบัญชี เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจดำเนินกิจการค้าปลีกได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

ธุรกิจค้าปลีก SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก การเปิดเสรีทางการค้าและการเงินของประเทศไทย ทำให้มีการลงทุนของบริษัทมหาชนและบริษัทต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างชาติมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ของคนไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)ไม่สามารถแข่งขันได้ 

.

       

ในอดีตการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคจะมุ่งตรงไปยังร้านค้าปลีกในรูปห้องแถว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่พักอาศัย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจากการค้าแบบเดิมมาสู่ยุคไฮเทค พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนในชนบทเริ่มดีขึ้น ผู้บริโภคมีความรู้และมีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มต้องการการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกเริ่มตั้งแต่ร้านโชวห่วยเก่า ๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านมินิมาร์ท ร้านคอนวีเนียนสโตร์หรือร้านสะดวกซื้อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน 

.       

จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกต้องมีการปรับตัวให้ต่อสู้กับการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่อย่างมาก เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่อสู้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ คือ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS  ดังจะเห็นได้ว่าทุกร้านค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เรารู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในกิจการของเรา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าขายอะไรไปบ้าง จะไม่สามารถดูสต็อกได้ทันที และที่สำคัญไม่ทราบว่ากิจการของเรา กำไรหรือขาดทุน เกิดการรั่วไหลของสินค้าและการทุจริตของแคชเชียร์เกิดขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเช็คได้ ทำให้กิจการมีปัญหา

.

       

ร้านค้าส่วนใหญ่ เมื่อเปิดกิจการใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การตบแต่งร้านให้สวยงาม เป็นหน้าเป็นตา ทันสมัย โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับการตบแต่งจนเกือบหมด โดยไม่ให้ความสำคัญของระบบเก็บเงินหน้าร้าน POS ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้าน ทำให้เมื่อขายไประยะหนึ่ง จะเกิดปัญหาเรื่องของขาด ของหาย และ ปัญหาเรื่องการเงินขาดระบบจะตามมา เพราะร้านไม่มีข้อมูลในการบริหาร ไม่สามารถวางแผนต่างๆได้ เช่น การวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้

 

บทความโดย ดร.คุณกร เกื้อโกศล

ที่ปรึกษาระบบ POS

แหล่งข้อมูล POS เลือกซื้อ POS ที่ไหนดี เรามีวิธีเลือกซื้อ โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับร้านค้าและร้านอาหาร ลองเข้ามาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ

Post By : RealTech | Date : 06/12/2020 13:45:11
153 ความคิดเห็น | 1096 ผู้เข้าชม
โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน

โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมร้านกาแฟ, โปรแกรมร้านค้าปลีก, โปรแกรมร้านมินิมาร์ท, โปรแกรมร้านค้า, โปรแกรม POS หน้าร้าน, โปรแกรม POS หน้าร้าน, โปรแกรม POS ร้านอาหาร, โปรแกรมขายสินค้า, โปรแกรมขายของ, โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน, โปรแกรมคิดเงิน, โปรแกรมเก็บเงิน, โปรแกรมแคชเชียร์
.ลูกค้าอ้างอิง

อย่ามัวลองผิด ลองถูกอยู่เลย ที่นี่ตัวจริงเรื่อง POS
โปรแกรม POS แบบชำระครั้งเดียวจบ
ไม่ต้องจ่ายรายเดือน แบบไม่รู้จบ 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์