ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่องานขายหน้าร้านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ยอดขาย,สต็อกคงเหลือ และกำไรขาดทุนได้ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากร้านค้าสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบริหารร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน 

.

.

จากประเด็นข้างต้น ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น มีบริษัทที่จำหน่ายโปรแกรมขายสินค้า POS นั้นมีหลากหลายให้เลือก ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มสับสน มองไม่ออก ว่าแต่ล่ะโปรแกรมแตกต่างกันอย่างไร โดยบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมแคชเชียร์ ต่างทุ่มเทและพัฒนาให้ระบบ POS ของตนมีความสามารถมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการหาซื้อโปรแกรมร้านค้านี้ ไปใช้ให้ได้มากที่สุด และยังทุ่มงบโฆษณาทำการตลาดอย่างมาก เพื่อนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหาร ที่มีความต้องการใช้โปรแกรม POS สำหรับร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามเทคโนโลยี่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

.

ในปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านโชห่วย ร้านขายของชำ กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรอคอย การลดราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น และ นิยมการไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าโชห่วย เพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้าที่ถูกกว่าร้านขายของชำ พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไรและเป็นการทำลายผู้ค้าร้านโชห่วยที่ดำเนินธุรกิจเดิมในตลาด 

.

ธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ร้านโชห่วยจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจการค้าปลีกจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการค้าปลีก คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก รวมถึงการจัดทำผังบัญชี เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจดำเนินกิจการค้าปลีกได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

ธุรกิจค้าปลีก SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก การเปิดเสรีทางการค้าและการเงินของประเทศไทย ทำให้มีการลงทุนของบริษัทมหาชนและบริษัทต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างชาติมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ของคนไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)ไม่สามารถแข่งขันได้ 

.

       

ในอดีตการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคจะมุ่งตรงไปยังร้านค้าปลีกในรูปห้องแถว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่พักอาศัย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจากการค้าแบบเดิมมาสู่ยุคไฮเทค พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนในชนบทเริ่มดีขึ้น ผู้บริโภคมีความรู้และมีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มต้องการการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกเริ่มตั้งแต่ร้านโชวห่วยเก่า ๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านมินิมาร์ท ร้านคอนวีเนียนสโตร์หรือร้านสะดวกซื้อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน 

.       

จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกต้องมีการปรับตัวให้ต่อสู้กับการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่อย่างมาก เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่อสู้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ คือ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS  ดังจะเห็นได้ว่าทุกร้านค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เรารู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในกิจการของเรา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าขายอะไรไปบ้าง จะไม่สามารถดูสต็อกได้ทันที และที่สำคัญไม่ทราบว่ากิจการของเรา กำไรหรือขาดทุน เกิดการรั่วไหลของสินค้าและการทุจริตของแคชเชียร์เกิดขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเช็คได้ ทำให้กิจการมีปัญหา

.

       

ร้านค้าส่วนใหญ่ เมื่อเปิดกิจการใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การตบแต่งร้านให้สวยงาม เป็นหน้าเป็นตา ทันสมัย โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับการตบแต่งจนเกือบหมด โดยไม่ให้ความสำคัญของระบบเก็บเงินหน้าร้าน POS ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้าน ทำให้เมื่อขายไประยะหนึ่ง จะเกิดปัญหาเรื่องของขาด ของหาย และ ปัญหาเรื่องการเงินขาดระบบจะตามมา เพราะร้านไม่มีข้อมูลในการบริหาร ไม่สามารถวางแผนต่างๆได้ เช่น การวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้

 

บทความโดย ดร.คุณกร เกื้อโกศล

ที่ปรึกษาระบบ POS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์