ร้านค้า กับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ร้านค้า กับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

   

     หลายท่านกังวล เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

     หากเราเปิดร้าน หากยอดขายไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี ยังไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลเพิ่ม แต่หากว่ามียอดขายเกิน จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายละเอียดต่างๆตามนี้

 • หากร้านค้ามียอดขายเดิน 1.8 ล้านต่อปี ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หากยอดขายไม่ถึง 1.8 ล้าน เราเลือกที่จะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้
 • หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • การยื่นชำระค่าภาษี แบบเหมาจ่ายปีล่ะ 2 ครั้ง และแบบเสียภาษีปีล่ะ 1 ครั้ง
 • แบบฟอร์มในการเสียภาษี


 • การจดหมายเลขเครื่องครั้งแรกให้ใช้ฟอร์ม ภ.พ.06 และแบบฟอร์ม ภ.พ.11 กรณีต้องการส่งข้อมูลเป็นไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.พ.06 • เอกสารที่ต้องใช้ คือมีคุณสมบัติของโปรแกรม
 

 • ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 
 
 • รายงานการขายหน้าร้าน
 
 
 • แผนผังการวางตำแหน่งเครื่อง
 
 
 • แผนผังการเชื่อมต่อ Network
 
 
 • ตัวอย่างการจดแบบ ภ.พ.11
 
 
 • ตัวอย่างสติกเกอร์ หมายเลขเครื่อง ที่ทางสรรพากรจะให้มา


 
 • เมื่อได้มาแล้ว ต้องติดตรงตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัด


Note: โปรแกรม POS หลายที่ จะไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้ให้ ต้องสอบถามระละเอียดให้ชัดเจนก่อนการซื้อ

Powered by MakeWebEasy.com