ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

1973 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Why do you have POS?

โปรแกรม POS คือ อะไร?

     ทำการค้า ก็ต้องการทราบยอดขายและกำไร โปรแกรม POS หน้าร้าน จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด ในการเปิดหน้าร้าน ระบบ POS ร้านค้า จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถจัดการและบริหารร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • โปรแกรมขายหน้าร้าน POS (Point of sale) คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ งานขายหน้าร้าน สำหรับแคชเชียร์โดยเฉพาะ

 • เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้าปลีก รู้ยอดขาย,สต็อกสินค้า และกำไรขาดทุน ได้ตลอดเวลา 

 • ดังจะเห็นได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จำเป็นที่ต้องมี โปรแกรมขายหน้าร้าน POS ทั้งสิ้น 

 • เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบริหารร้านค้า ร้านมินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ หรือร้านโชห่วย ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน 

 Real4pos

 • จากประเด็นข้างต้น ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และรุนแรงมากขึ้น ทำให้มี โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน POS ร้านค้าปลีก นั้นมีหลากหลาย ทั้ง POS แบบรายเดือน และ แบบชำระครั้งเดียว

 • ทำให้ร้านมินิมาร์ท ส่วนใหญ่เริ่มสับสน มองไม่ออก ว่าแต่ล่ะโปรแกรม POS ร้านค้าปลีก ในแต่ล่ะที่ มันแตกต่างกันอย่างไร

 • โดยบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมแคชเชียร์ POS ทั้งร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง ต่างทุ่มเทและพัฒนาให้ระบบ POS ร้านค้าปลีกของตน มีความสามารถมากที่สุด

 • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการหาซื้อโปรแกรม POS ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งนี้ ไปใช้ให้ได้มากที่สุด 

 • และยังทุ่มงบโฆษณาทำการตลาดอย่างมาก เพื่อนำเสนอตัวโปรแกรม ขายสินค้าหน้าร้าน ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านสะดวกซ์้อ หรือร้านขายของชำ ที่มีความต้องการใช้โปรแกรม POS สำหรับร้านค้าปลีก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 

 • ในปัจจุบันร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิม หรือร้านโชห่วย หรือ ร้านขายของชำ กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ที่เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่  

 • ผู้บริโภคนิยมการไปซื้อสินค้าจาก ร้านสะดวกซื้อหรือร้านมินิมาร์ท แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าโชห่วย หรือร้านขายของชำ ข้างบ้าน 

 • เพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่าง ที่ต้องการ ได้จากร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ 

 • รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้า ที่ถูกกว่าร้านขายของชำ และร้านโชห่วย 

 • พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไร ของร้านโชห่วย และร้านขายของชำเดิมในตลาด ทำให้ให้ขาดทุนสะสม

 • ธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน

 • ร้านโชห่วยและร้านขายของชำ จึงต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด

 • อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจให้กับร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง จะประสบความสำเร็จได้นั้น

 • ผู้ประกอบการควรจะต้องทำความเข้าใจ ถึงปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการค้าปลีกและการค้าส่ง รวมถึงการจัดทำผังบัญชี

 • เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ ดำเนินกิจการร้านค้าปลีก ได้อย่างเหมาะสม 

 • การเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการลงทุนของ บริษัทมหาชนและบริษัทต่างชาติมากขึ้น

 • เนื่องจากบริษัทข้ามชาติ มีเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และศักยภาพในการแข่งขันที่สูงกว่า

 • ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำ ของคนไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ไม่สามารถแข่งขันได้ 

 

ร้านโชห่วย

ภาพจาก satawatsiam.com

 • ในอดีตการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคจะมุ่งตรงไปยังร้านโชห่วย หรือร้านขายของชำ ในรูปห้องแถว ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่พักอาศัยใกล้บ้าน

 • เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป จากการค้าปลีกแบบเดิม มาสู่ยุคออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไป

 • ผู้บริโภคเริ่มต้องการการสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ต้องการความสะดวก ในการซื้อสินค้าและบริการ

 • ส่งผลให้ร้านมินิมาร์ท ที่เริ่มตั้งแต่ร้านโชห่วยเก่า ๆ ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ ได้ถูกปรับเปลี่ยน ให้เป็นร้านสะดวกซื้อ แบบสมัยใหม่

 • ร้านมินิมาร์ท หรือร้านสะดวกซื้อ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน  

 • จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง ต้องมีการปรับตัว ให้ต่อสู้กับการแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่างมาก

 • เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีกหรือร้านมินิมาร์ท ต่อสู้กับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ได้ คือ

 • โปรแกรมขายหน้าร้าน POS ร้านค้าปลีก ดังจะเห็นได้ว่าทุก ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้

 • เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ ทำให้เรารู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในกิจการ โดยเฉพาะกำไรขาดทุน และสต็อกสินค้าคงเหลือ

 • ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า ขายอะไรไปบ้าง หรือ ของหาย จะไม่สามารถดูสต็อกได้ทันที ทำให้เกิดความเสียหาย

 • และที่สำคัญไม่ทราบว่ากิจการของเรา กำไรหรือขาดทุน มีการทุจริตของแคชเชียร์เกิดขึ้น

 • โดยที่เจ้าของร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง ไม่สามารถเช็คได้ ทำให้กิจการมีปัญหาและปิดตัวไปในที่สุด

ร้านค้าปลีก

 • ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ เมื่อเปิดกิจการใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การตบแต่งร้านให้สวยงาม ทันสมัย

 • โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ จะหมดไปกับการตบแต่งร้าน จนเกือบหมด ไม่เหลือเงินทุนหมุนเวียน

 • โดยไม่ให้ความสำคัญ กับระบบ POS เก็บเงินหน้าร้าน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้านค้า

 • ทำให้เมื่อขายไประยะหนึ่ง จะเกิดปัญหาเรื่องของขาด ของหาย และ ปัญหาเรื่องการเงินขาดระบบ จะตามมา 

 • ไม่สามารถวางแผนต่างๆได้ เช่น การวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน

 • ทำให้ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง รายใหม่ ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้