ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

ทำไมทุกร้าน ต้องใช้โปรแกรม POS

ทำธุรกิจก็ต้องการทราบยอดขายและกำไร โปรแกรม POS หน้าร้าน จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในการเปิดหน้าร้าน ระบบ POS จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถจัดการและบริหารร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • โปรแกรมขายหน้าร้าน POS คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ งานขายหน้าร้าน สำหรับแคชเชียร์โดยเฉพาะ
 • เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ยอดขาย,สต็อกสินค้า และกำไรขาดทุน ได้ตลอดเวลา
 • ดังจะเห็นได้จากร้านค้าสมัยใหม่ จำเป็นที่ต้องมีโปรแกรมขายหน้าร้าน POS ทั้งสิ้น
 • เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบริหารร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน 

ภาพจาก krisecurity.com

 • จากประเด็นข้างต้น ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น
 • มีบริษัทที่จำหน่าย โปรแกรมขายสินค้า POS นั้นมีหลากหลายให้ท่านเลือก
 • ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มสับสน มองไม่ออก ว่าแต่ล่ะโปรแกรมแตกต่างกันอย่างไร
 • โดยบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมแคชเชียร์ ต่างทุ่มเทและพัฒนาให้ระบบ POS ของตนมีความสามารถมากที่สุด
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการหาซื้อโปรแกรมร้านค้านี้ ไปใช้ให้ได้มากที่สุด
 • และยังทุ่มงบโฆษณาทำการตลาดอย่างมาก เพื่อนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหาร ที่มีความต้องการใช้โปรแกรม POS สำหรับร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามเทคโนโลยี่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 • ในปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านโชห่วย หรือ ร้านขายของชำ กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 • ที่เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรอ การลดราคามากขึ้น
 • นิยมการไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าโชห่วย
 • เพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 • รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้าที่ถูกกว่าร้านขายของชำ
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไร
 • และเป็นการทำลายผู้ค้าร้านโชห่วยที่ดำเนินธุรกิจเดิมในตลาด 
 • ธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน
 • ร้านโชห่วยจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด
 • อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจการค้าปลีก จะประสบความสำเร็จได้นั้น
 • ผู้ประกอบการควรจะต้องทำความเข้าใจ ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก รวมถึงการจัดทำผังบัญชี
 • เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ ดำเนินกิจการค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม

 • ธุรกิจค้าปลีก SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก
 • การเปิดเสรีทางการค้าและการเงินของประเทศไทย ทำให้มีการลงทุนของบริษัทมหาชนและบริษัทต่างชาติมากขึ้น
 • เนื่องจากบริษัทต่างชาติมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ
 • รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงกว่า
 • ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ของคนไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)ไม่สามารถแข่งขันได้ 
 
ภาพจาก satawatsiam.com

 • ในอดีตการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ผู้บริโภคจะมุ่งตรงไปยังร้านค้าปลีกในรูปห้องแถว
 • ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่พักอาศัย
 • เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจากการค้าแบบเดิมมาสู่ยุคไฮเทค
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานการดำรงชีวิต
 • ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนในชนบทเริ่มดีขึ้น ผู้บริโภคมีความรู้และมีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้น
 • ผู้บริโภคเริ่มต้องการการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 • ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีก
 • เริ่มตั้งแต่ร้านโชวห่วยเก่า ๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านมินิมาร์ท
 • ร้านคอนวีเนียนสโตร์หรือร้านสะดวกซื้อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน 

 • จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกต้องมีการปรับตัวให้ต่อสู้กับการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่อย่างมาก
 • เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่อสู้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ คือ
 • โปรแกรมขายหน้าร้าน POS  ดังจะเห็นได้ว่าทุก ร้านค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้
 • เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ ทำให้เรารู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในกิจการ
 • ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าขายอะไรไปบ้าง จะไม่สามารถดูสต็อกได้ทันที
 • และที่สำคัญไม่ทราบว่ากิจการของเรา กำไรหรือขาดทุน
 • มีการทุจริตของแคชเชียร์เกิดขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเช็คได้ ทำให้กิจการมีปัญหา

ภาพจาก www.smeleader.com
    

 • ร้านค้าส่วนใหญ่ เมื่อเปิดกิจการใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การตบแต่งร้านให้สวยงาม ทันสมัย
 • โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับการตบแต่งร้านจนเกือบหมด
 • โดยไม่ให้ความสำคัญของระบบเก็บเงินหน้าร้าน POS ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้าน
 • ทำให้เมื่อขายไประยะหนึ่ง จะเกิดปัญหาเรื่องของขาด ของหาย
 • และ ปัญหาเรื่องการเงินขาดระบบจะตามมา เพราะร้านไม่มีข้อมูลในการบริหาร
 • ไม่สามารถวางแผนต่างๆได้ เช่น การวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน
 • ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้

Powered by MakeWebEasy.com